การทำประกันชีวิต ช่วยให้การใช้ชีวิตของคุณราบรื่นตลอดช่วงการดูแล

      ปิดความเห็น บน การทำประกันชีวิต ช่วยให้การใช้ชีวิตของคุณราบรื่นตลอดช่วงการดูแล

ประกันชีวิต
ทำไมถึงจำเป็นที่จะต้องมีธุรกิจการทำประกันชีวิต ที่ดูเหมือนไม่จำเป็นต่อตัวเราเองเพราะเราคิดว่าดูแลตัวเองได้ดีตลอดเวลา และการทำประกันชีวิตจะดียังไงในเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องเสียเงินให้แก่ธุรกิจประกันชีวิตนี้ตลอดตามอายุการสมัคร จากความคิดเหล่านี้ในมุมมองของผู้คนที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตเอาไว้นั้นจะมองไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของการทำประกันชีวิตหรือการทำประกันอุบัติเหตุว่ามีผลดีอย่างไร ดังนั้นแล้วบทความนี้จะมาบอกถึงการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุมีผลดียังไง และมีข้อดูแลกับเราที่ได้ทำไปแล้วได้ผลตอบแทนอย่างไร

การทำประกันชีวิตเป็นเหมือนการทำหลักประกันในเรื่องของการดำรงชีวิตที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหมือนมีการคุ้มครองช่วงในการใช้ชีวิตของเราให้หายกังวลได้ จากการที่ได้ทำประกันชีวิตเอาไว้ ซึ่งการทำประกันชีวิต คือการทำหลักประกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ตัวผู้ทำประกันชีวิตเองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิท การทำประกันชีวิตจะเป็นเหมือนการดูแลในเรื่องของการดำรงชีวิตหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดหรือประสบอุบัติเหตุขึ้นมาและจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนของการรักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหายและทรัพย์สิน จากการทำประกันชีวิตจะมามีส่วนช่วยในเรื่องของการเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรักษาตัวเองหรือผู้เสียหาย บริษัทที่รับทำประกันชีวิตจะเป็นผู้ดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น

หลักของธุรกิจการทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุมีการตอบแทนได้ดังนี้

หากทำประกันชีวิตในรูปแบบคุ้มครองตลอดอายุใช้งานจะคุ้มครองผู้ทำประกันชีวิตในช่วงอายุของกรมธรรม์ ในกรณีที่บาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จ่ายค่าประกันชีวิตพร้อมค่าทดแทนที่เพิ่มเข้ามาให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ระบุเอาไว้ในใบสัญญา

หากทำประกันอุบัติเหตุในรูปแบบคุ้มครองตลอดอายุใช้งานจะคุ้มครองในเรื่องของการประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือค่าสินไหมในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในค่ารักษาภายในโรงพยายาม บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ชำระให้ทั้งหมด ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและบาดเจ็บ

ซึ่งทั้งสองแบบจะมีข้อแตกต่างกันตรงที่เงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ว่าหากได้ทำประกันชีวิตจะมีการคุ้มครองและจ่ายค่าทดแทนให้หากผู้ทำประกันได้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตบริษัทประกันจะเป็นผู้ชำระให้ กับการทำประกันอุบัติเหตุจะมีการคุ้มครองและจ่ายค่าทดแทนให้หากผู้ทำประกันได้เกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ดังนั้นแล้วการทำประกันชีวิตจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตทำให้บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ชำระให้ทั้งหมด แต่มีข้อยกเว้นในบางกรณีที่เกิดจากการฆ่าตัวตายหรือการฆาตกรรมจากผู้ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ หากเกิดเหตุดังกล่าวจะทำให้การทำกรมธรรม์ทั้งหมดถือเป็นโมฆะ